fbpx
  • Mierové nám. 6,
    925 51 Šintava
  • info@protegodent.sk
    +421 911 736 100
  • Pon. - Štv.: 08:00 - 16:00
    Pia.: 08:00 - 12:00

Zásady ochrany osobných údajov

KTO SME?
Prevádzkovateľom je Protego Dent s. r. o., IČO: 55496318, DIČ: 2122011254.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme.

AKÉ ÚDAJE TEDA UCHOVÁVAME?
Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

COOKIES
Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

STE V BEZPEČÍ
Ste v bezpečí Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame ak už nie je potrebná ich evidencia (netrvá už účel spracovania). V tomto prípade vymažeme alebo anonymizujeme všetky Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite nám, prosím, e-mail na martin@dubovansky.sk.

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť. Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám iným ako Google Analytics od spoločnosti Google. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 09. 10. 2023.